Migrimi dhe Antitrafikimi

Migrimi dhe Antitrafikimi

Për të parandaluar migrimin e pasigurt dhe për të siguruar riintegrimin e familjeve të kthyera në Shqipëri, ne ofrojmë mbështetje për fuqizimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre. Ne përmirësojmë kuadrin rregullator për fëmijët në lëvizje dhe forcojmë bashkëpunimin ndërkufitar për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore dhe për të siguruar akses në shërbimet për viktimat.

Projektet aktuale

Projekte të përfunduara

Lajme

Nga projektet kreative, tek sesionet informuese, fëmijët dhe të rinjtë tanë edhe në qytetet e Shkodrës dhe Bulqizës janë angazhuar që në Ditën Ndërkombëtare të Gruas të shpërndajnë mesazhe mbi barazinë gjinore dhe impaktin pozitiv që çdo vajzë dhe grua luan në komunitetin e saj.  Në Qendrën…
Me synimin për të lehtësuar dhe nxitur shkëmbimin e informacionit mes dy vendeve mbi praktikat e mira në mbrojtje të të miturve të pashoqëruar, Terre des hommes organizoi një vizitë studimore treditore, në juridiksionin e Rrethit Gjyqësor të Lionit dhe përfaqësuesve të sistemit francez të…
Në përmbyllje të fushatës kombëtare për ndërgjegjësimin kundër trafikimit të qenieve njerëzore, të rinjtë e Bulqizës dhanë mesazhe të rëndësishme në qendër të qytetit, kundër këtij fenomeni, përmes një flash mob. Të angazhuar prej javësh për të realizuar këtë performancë artistike, ata arritën…
“𝑺𝒉𝒆̈𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝑸𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆̈𝒔 𝒎𝒆 𝑵𝒋𝒆̈ 𝑵𝒅𝒂𝒍𝒆𝒔𝒆̈ 𝒆̈𝒔𝒉𝒕𝒆̈ 𝒑𝒊𝒌𝒆̈𝒓𝒊𝒔𝒉𝒕 𝒂𝒋𝒐 𝒄̧𝒌𝒂 𝒊 𝒌𝒂 𝒎𝒖𝒏𝒈𝒖𝒂𝒓 𝒒𝒚𝒕𝒆𝒕𝒊𝒕 𝒕𝒐𝒏𝒆̈ 𝒑𝒆̈𝒓 𝒕’𝒊 𝒕𝒓𝒆𝒈𝒖𝒂𝒓 𝒇𝒆̈𝒎𝒊𝒋𝒆̈𝒗𝒆, 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒓𝒆𝒌𝒖𝒓 𝒏𝒈𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕 𝒆 𝒓𝒆̈𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒆̈ 𝒂𝒃𝒖𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒅𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒖𝒎𝒆̈𝒔 𝒔𝒆 𝒏𝒖𝒌 𝒋𝒂𝒏𝒆̈ 𝒗𝒆𝒕𝒆̈𝒎 𝒅𝒉𝒆 𝒔𝒆 𝒑𝒆̈𝒓 𝒕𝒂 𝒆𝒌𝒛𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 𝒏𝒋𝒆̈ 𝒎𝒋𝒆𝒅𝒊𝒔 𝒊 𝒑𝒆̈𝒓𝒔𝒉𝒕𝒂𝒕𝒔𝒉𝒆̈𝒎 𝒅𝒉𝒆 𝒊 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓𝒕𝒆̈.” Kjo është përshtypja që…
Në Ditën Evropiane të Anti-Trafikimit, rreth 50 nxënës të shkollës së mesme “Janaq Kilica” në Fier u bashkuan në një tryezë të rrumbullakët me profesionistë të mbrojtjes së fëmijëve në bashki, Policia e Shtetit,  Prokuroria Spitali Rajonal dhe perfaqesues nga Terre des hommes Albania, për më shumë…
“Nga ndërgjegjësimi në veprim: Bashkohuni në luftën kundër trafikimit!” Është kjo motoja me të cilën u lançua sot në Tiranë fushata kombëtare në kuadër të muajit kundër trafikimit të qenieve njerëzore.  Në çelje të fushatës në sheshin Nënë Tereza, Terre des hommes Shqipëri së bashku me grupin e të…

Botime

Plani Kombëtar i Veprimit (PKV) për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2021-2023 është një instrument që synon koordinimin e aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërorë, përfshirë organizatat ndërkombëtare, të angazhuar në luftën kundër trafikimit të personave.Synimi strategjik i këtij dokumenti është…