Kontakt

Tirana
Rruga Skënderbej, Nd. 6, H. 2, Ap. 17-18, Tirana, Albania
04 223 9900
Kukes
Directorate of Social Services - kati katërt, Rruga e Xhamisë, Kukës, Albania
+355 67 60 87 655
Lezhe
Former gymnasium "Hydajet Lezha", Rruga Kosova, Lezhë 4501, Albania
+355 69 72 18 659
Shkoder
Rruga Shtatë Shaljanët, Shkodër, Shqipëri
+355 67 66 43 874
Elbasan
Lagjia Kongresi i Elbasanit, Bulevardi Aqif Pasha, ish-Njesia Administrative nr 1, Elbasan, Shqipëri
+355 67 72 77 771