Partnerët Tanë

partners Tdh

Qasja jonë për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve është e mundur vetëm me ndihmën e partnerëve dhe financuesve tanë, të cilët i falënderojmë për mbështetjen e tyre.

Institucione
 • Ministria e Drejtësisë;
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit;
 • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 • Qendra Koordinuese Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
Organizata
 • Qendra Sociale Murialdo
 • Nisma për Ndryshim Social - ARSIS
 • Shoqata Ndërkombëtare për Solidaritet - SHIS
 • ALO 116 - Linja Kombëtare Shqiptare e Ndihmës për Fëmijët
 • Qendra e Shërbimeve të Integruara Psikologjike - SHPI-a
 • Instituti Adriapol
 • Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim Social – IASC
 • Shoqëria e Ndihmës Juridike Tiranë – TLAS
Donatorë
 • Bashkimi Europian
 • Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit - Programi JTiP
 • GiZ – Agjencia Gjermane e Zhvillimit/ Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
 • Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës (MPJ)
 • UNICEF, UNICEF Shqipëri nëpërmjet financimit të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar
 • Përfaqësimi Francez në Kombet e Bashkuara
 • Fondi Global i Angazhimit dhe Rimëkëmbjes së Komunitetit (GCERF)
 • Austrian Development Cooperation dhe Austrian Development Agency si partner kontraktual.