Kriza Humanitare

Projekte për fëmijët dhe familjet në situata emergjente

Në vitin 2019, e gjithë vëmendja dhe përpjekjet u zhvendosën drejt çështjeve emergjente, pasi tërmeti me magnitudë 6.4 ballë goditi Shqipërinë qendrore dhe preku rëndë zonat më të populluara. Tdh iu përgjigj nevojave imediate të popullsisë së prekur. Për të mundësuar rimëkëmbjen e fëmijëve dhe për të rivendosur një ndjenjë normaliteti dhe vazhdimësie në jetën e tyre, ne siguruam mbështetje psikosociale, të aftësive jetësore dhe arsimore dhe krijuam mjedise të sigurta, mbrojtëse dhe edukative. Në vitin 2020, ndërkohë që vendi po përballej me krizën e pandemisë COVID-19, ne mbështetëm familjet në nevojë për të përmbushur nevojat e tyre bazë me pako ushqimore dhe produkte higjienike. Në vitin 2021, Terre des hommes vazhdon të punojë me familjet e prekura nga pandemia COVID-19 si dhe ofron shërbime psikosociale për refugjatët afganë të strehuar në Shqipëri.

Projekte të përfunduara

Lajme

Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave të Vogla, skuadra e Terre des hommes në Shëngjin, së bashku me lehtësuesin komunitar, Sorosh Shiwa, njëherësh ekspert i Google, organizuan një sesion informues-ndërgjegjësues me vajzat e komunitetit Afgan te strehuar në Shqipëri me qëllim për t’i fuqizuar ato…

Botime

Ky manual ka për qëllim të shërbejë si dokument pune dhe të ofrojë, në mënyrë të përmbledhur dhe në përputhje me kuadrin ligjor përkatës në fuqi, procedurat që duhet të ndiqen nga Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës (PMF) edhe si pjesë e Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN) për menaxhimin e rasteve të…
Fëmijët e pashoqëruar ose të ndarë janë veçanërisht të cenueshëm dhe sfidat me të cilat përballen kërkojnë përgjigje të veçanta. Ky dokument është shkruar për të gjithë aktorët që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe prezanton një qasje të strukturuar për identifikimin dhe mbështetjen e…
Ky udhëzues është hartuar në kuadër të projektit “Zhvillimi i një dokumenti burimor për profesionistët e punës sociale”, financuar nga UNICEF me qëllimin për të hartuar Standardet e Procedurave të Veprimit për punonjësit socialë për ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijën dhe familjen edhe në…