Çfarë Bëjmë

what we do

 

Çdo vit mijëra fëmijë, të rinj, prindër dhe profesionistë përfitojnë nga aktivitetet e realizuara nga Terre des hommes Albania në fushat e mëposhtme: