Shpallje

Bashkohuni me ekipin e Terre des hommes në Shqipëri.

Nëse doni të përfshiheni aktivisht në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ejani të punoni me ne në Shqipëri, në zyrat e Terre des hommes, organizatës lider zvicerane për ndihmën e fëmijëve. Karriera juaj do t'i kushtohet mirëqenies së fëmijëve. Kontrolloni për vende të lira pune dhe thirrje për propozime në vende të tjera të Evropës ku Terre des hommes është aktualisht aktive, si dhe në mbarë botën..

Faleminderit për interesimin tuaj për të punuar me ne! Aktualisht nuk kemi vende të lira pune. Ju lutemi, kontrolloni rregullisht për të qenë të përditësuar me lajmet dhe vendet e lira të punës.