Lajme

Lajmet më të fundit për fëmijët që ne ndihmojmë dhe ngjarjet në Shqipëri

Në Javën Kombëtare Ndërgjegjësuese në Mbrojtje të Viktimave të Krimit, ekipi i Terre des hommes në Lezhë dhe Shkodër organizoi një sesion informues mbi të shërbimin ligjor falas, me të rinjtë e angazhuar në projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia”, me mbështetjen financiare të Agjencisë…
Njihuni me impaktin e trajnimit më të fundit “Avokatësia dhe lobimi me dhe për të rinjtë”, në të cilën liderë rinorë të apasionuar u bënë bashkë për të fuqizuar zërin e tyre dhe për të ndërmarrë nisma që sjellin ndryshime pozitive. Përgjatë ditëve të këtij trajnimi, grupi dinamik rinor i Dibrës,…
Grupi i të rinjve ka ndërmarrë rishtazi një inisiativë të identifikuar përgjatë rrugëtimit “Ti Krijon” për të nxitur ndërgjegjësimin mbi një nga sfidat kryesore me të cilën përballet komuniteti i tyre. Ata adresuan shqetësimin për përfshirjen në sjellje të rrezikshme dhe madje krijimin e varësive…
Në Ditën Ndërkombëtare për Internet të Sigurtë, të rinjtë e Tdh në Dibër të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri, si dhe të rinjtë që marrin shërbime në Qendrën Komunitare Multifunksionale të Bulqizës, në…
Pesëmbëdhjetë të rinj nga gjimnazi "Sinan Tafaj" në Tiranë dhe shkolla 9-vjeçare "Ibrahim Daçi" në Shupenzë, bashkë-kërkues në studimin që Terre des hommes po ndërmerr lidhur me dhunen online seksuale mes të rinjve, morën pjesë në workshop-in dyditor ku analizuan të dhënat e mbledhura gjate…
Grupi energjik i të rinjve të njësisë administrative Gur i Zi, në bashkinë Shkodrës ka vendosur të ndërmarrë si inisiativë të identifikuar gjatë procesit “Ti Krijon”, organizimin e nje performance artistike me elemente tradicional të folklorit tonë. Që nga vallet e deri tek muzika dhe…