Rimëkëmbje dhe Riintegrim i Sigurt për Fëmijët dhe Nënat që Kthehen nga Zonat e Luftës

Kjo ndërhyrje i përgjigjet faktit të pranuar se fëmijët paguajnë çmimin më të lartë gjatë krizës humanitare. Shumë nga këta fëmijë po përballen me situata të pavetëdijes për vendimet e marra për ta, disa kanë lindur në kampe dhe kanë humbur prindërit dhe kujdestarët gjatë rrugës. Prandaj, për të lehtësuar procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit për fëmijët dhe anëtarët e familjeve të Luftëtarëve të Huaj Terroristë ne zbatuam këtë iniciativë.

Teksa njihen të gjitha sfidat dhe nevojat dhe mangësitë e përpunuara si më sipër, objektivi i përgjithshëm i programit të propozuar është të 'lehtësojë riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve dhe popullatave të cenueshme duke ofruar mbështetje gjithëpërfshirëse për menaxhimin e rasteve dhe shërbime të qëndrueshme të tranzicionit, duke nxitur kohezionin social, përfshirjen, tolerancën. , dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm'. 
Ky objektiv përbëhet nga 3 Rezultateve, përkatësisht:
1.    Siguron mbështetjen e menaxhimit të rasteve për të kthyerit dhe popullatat e cenueshme.
2.    Mbështetja e shërbimeve të qëndrueshme të menaxhimit të rasteve të tranzicionit për objektet e udhëhequra nga qeveria të financuara nga buxhetet e qeverisë.
3.    Siguron kohezionin social, përfshirjen dhe aktivitetet e ndërtimit të tolerancës që kontribuojnë në riintegrimin e të kthyerve dhe individëve në rrezik dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.

KOHËZGJATJA: 1 korrik 2023 - dhjetor 2024

Projekti Qëndrueshmëria dhe Riintegrimi i Sigurt për fëmijët dhe nënat që kthehen nga zonat e luftës u financua nga Fondi Global i Angazhimit dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit (GCERF) dhe u zbatua në partneritet me Qendrën Koordinuese për Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE Center).

Lajme të lidhura dhe publikime

“Ndikimi i dhunës dhe bullizmit në shëndetin mendor” ishte tema e ekspozitës me punime të realizuara nga grupi rinor i Kukësit, të cilët përmes këtij eventi patën si qëllim shpërndarjen e mesazheve për bashkëmoshatarët e tyre dhe komunitetin e qytetit për pasojat e këtyre fenomeneve në jetën…
Përmes pjesëmarrjes në trajnimin me metodologjinë “Levizje, lojera dhe sporte” (LLS), të rinjtë e Elbasanit, Kukësit dhe Tiranës u njohën me ndikimin që mundet të ushtrojnë tek fëmijët dhe të rinjtë e tjerë “në fuqizimin e tyre dhe zhvillimin e kapaciteteve ripërtëritëse” për t’i zbatuar me tej në…
Profesionistët si në nivelin kombëtar ashtu dhe në atë lokal së bashku me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u bënë bashkë përgjatë dy ditëve në workshop-in prezantues të Strategjisë Ndërsektoriale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe planin e veprimit 2023–2025. Gjatë këtij…
“Ëndërro, Planifiko, Realizo” me këtë moto të rinjtë e Elbasanit janë bërë bashkë në realizimin e kësaj murale që dëshmon për talentin e tyre artistik përmes të cilit ia dolën të përcillnin mesazhe të paqes e dashurisë, diversitetit dhe bashkëjetesës në harmoni.  Për Tean, e cila është bërë pjesë e…