Protokolli i Punës për Menaxhimin e Rastit për të Miturit në Konflikt me Ligjin

Download

Ky protokoll, i përshtatur në gjuhën e fëmijëve, është një mjet informues për profesionistët e mbrojtjes së fëmijës, por edhe për vetë fëmijën në kontakt dhe konflikt me ligjin dhe për familjen e tij. Në këtë mënyrë fëmija dhe familja e tij janë në gjendje të identifikojnë të drejtat dhe shërbime që duhet të kërkojnë lidhur me mbrojtjen e integruar, të ofruar nga ligji në fuqi.

Data published
Number of pages
24