Modul trajnimi për avokatët mbi “Drejtësinë Miqësore për të Mitur”

Moduli i trajnimit synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe aftësitë teknike e profesionale të avokatëve, në veçanti atyre që do të ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti për të miturit sipas legjislacionit përkatës, të cilët duhet të jenë të specializuar mbi standardet e drejtësisë miqësore për të miturit, mbi aplikimin e masave të drejtësisë restauruese, shmangies nga procesi penal dhe ndërmjetësimit.

Data published
Number of pages
108